Här kan ambulansen knappt köra – räddningstjänsten oroad

Flera vägar i Norrlands inland är i så dåligt skick att räddningstjänst och ambulans har svårt att ta sig fram. I byn Marsliden i Västerbottensfjällen riktar invånarna och räddningstjänsten skarp kritik mot Trafikverkets lösningar.