Här sätts viltkameror upp i trädgårdarna – för forskningens skull

Forskare i Umeå vill ta reda på hur däggdjur och människor påverkar varandra i tätbebyggda områden. Nu sätter de upp viltkameror i vanliga trädgårdar för att kunna följa djurens rörelsemönster. På så sätt ska man bättre kunna anpassa stadsplaneringen i framtiden.

Program från TV4