Bombhot, skadegörelse, vapenbeslag – fler incidenter på domstolarna

Nyligen bombhotades tre tingsrätter i landet. Och antalet incidenter inom domstolsväsendet har mer än dubblerats de senaste fem åren.