Början på sidans innehåll

Kommunernas vetorätt hotar Sveriges klimatmål

2019-09-19 • 2 min 8 sek

Kommuner får när som helst säga nej till vindkraftsverk på deras mark. Utan att ange skäl och även om företag lagt ner miljontals kronor på att söka tillstånd och planera bygget. Det här riskerar att leda till att vindkraften inte byggs ut i den takt som krävs för att Sverige ska nå sina klimatmål. Det menar Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien.