Vindkraftsvägrande kommuner kan stoppa klimatmål

Vindkraften i Sverige riskerar att inte byggas ut i den takt som krävs för att Sverige ska nå sina klimatmål. Det skriver Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien i en rapport:

Program från TV4