Risken att föda ett dött barn ökar – för de som går över tiden

Igår sände TV4-nyheterna en del av ett kommande Kalla Fakta-jobb där en studie om igångsättning vid överburen graviditet granskades.
Stuiden avbröts då flera barn dött vid ingångsättning från graviditetsvecka 42 - vilket är rutinen på de flesta av våra svenska sjukhus.
Malin Asp, Spädbarnsfondens ordförande, är med oss och pratar om det här.

Program från TV4