Så ska vården bli mer jämlik

En ny utredning om primärvårdens organisation ser stora brister som kan leda till ojämlik och ineffektiv vård. Nu presenteras förslag som ska åtgärda bristerna – bland annat ska nätläkare kunna ta emot patienter som vanliga läkare.

Program från TV4