Kaos i Stockholmstrafiken – långa köer på flera håll

Asfalteringsarbete i Södra länken har orsakat trafikkaos i Stockholm på tisdagsförmiddagen.

Program från TV4