Lisa Crafoord rörd till tårar av Jimmy Wallins fina ord

Lisa Crafoord och Jimmy Wallin läser upp sina kärleksdikter för varandra. Det är mycket fina ord och det är verkligen kärlek i Love Island Sverige 2019.

Program från TV4