Oppositionen i Hongkong kräver att maskeringsförbudet upphör

Oppositionspolitiker i Hongkong försöker överklaga det maskeringsförbud som börjat gälla. Förbudet infördes enligt styret för att stävja våldsamheter under de pågående protesterna.