Lågt valdeltagande och politikerförtroende i Tunisien

Det är parlamentsval i Tunisien, men valdeltagandet är lågt. Det är också förtroendet för landets politiker.