100 ton olja på stränder i Brasilien - källan till utsläppet inte känd

Mer än 100 ton oljeslam har sanerats från kusten i nordöstra Brasilien den senaste månaden. Första rapporten om olja i havet kom i början av september, men det är fortfarande oklart vad eller vem som orsakat oljeutsläppet.