Knapptryck från hyresgäster ska skapa mer trygghet

Hur blir man mer trygg, eller mindre otrygg? En modell handlar om att man som hyresgäst med en enkel knapptryckning ska kunna signalera vilka platser i bostadsområdet som man upplever som otrygga. Försöket pågår just nu i sju svenska städer – en av dessa är Helsingborg.

Program från TV4