”Jag känner mig inte längre mobbad när jag spelar fotboll”

Framefotboll ger barn med funktionsnedsättning och som behöver en bakåtvänd rullator chans att träna som alla andra. Maria Forsblom var på plats under den första träningen i Stockholm och fick träffa några taggade spelare mellan 4 och 12 år.

Prisas för sin forskning - så hjälpte Sverige judiska överlevare

På Norra judiska begravningsplatsen i Solna ligger 66 människor begravda, vars namn och livshistoria sedan länge glömts bort. De var förintelseöverlevare som kom till Sverige sommaren 1945 tack vare en humanitär insats som kallades de vita båtarna. Arkeologen Daniel Leviathan bestämde sig för att ta reda på vilka dessa människor var, och berätta deras historia. För sin forskning prisas han nu av Micaels Bindelfelds stiftelse, till minne av förintelsens offer.