Hörselstress kan leda till långtidssjukskrivning – HRF kräver hörseltester

Mer än hälften av de 700 000 yrkesaktiva med en hörselnedsättning har inte haft kontakt med hörselvården enligt en Novus-undersökning som Hörselskadades Riksförbund låtit göra. Och nu kräver förbundet att arbetsgivarna testar de anställdas hörsel.

Program från TV4