Jurister varnar för snabbt skärpta straff: ”Man måste sansa sig”

Det hörs allt oftare politiska krav på hårdare straff för att få ordning på kriminaliteten. Men snabba skärpningar av vissa straff i syfte att komma till rätta med gängbrottsligheten kan göra rättsystemet obalanserat och orättvist.