Pengar till lärarassistenter går inte åt

Pengarna som regeringen avsatt för att fler lärarassistenter ska kunna avlasta lärare går inte åt. Kommuner och friskolor har bara ansökt om 180 av de 475 miljoner som finns tillgängliga i år, enligt Lärarnas tidning.