Här är byn där man hittar sedelbuntar på gatorna

I nordöstra England finns en by där det inte är ovanligt att hitta pengar på gatorna, pengar som man faktiskt får behålla. Det är bara det att ingen vet vems pengarna är...