Stor oenighet om regler kring skyddsvärda skogar

Det råder djup oenighet inom Skogsstyrelsen efter ett förslag om att luckra upp reglerna kring skyddsvärda skogar vid avverkning. En av myndighetens styrelseledamöter går nu till direkt attack mot den egna generaldirektören.

Program från TV4