Miljöorganisationer varnar för miljöskandal vid Vättern

En ansökan om att få dränera den militära flygplatsen i Karlsborg, har fått miljöorganisationer att gå i taket. Ansökan kommer från försvarets förvaltningsmyndighet, Fortifikationsverket, trots att det sedan länge är känt att delar av området som ligger vid Vättern är förorenat av PFAS, samma högfluorerade ämnen som förgiftat dricksvatten i Kallinge, och såväl myndigheter som Aktion Rädda Vättern varnar nu för vad som kan bli ännu en miljöskandal.