Obalans mellan älgarna och skogen – maten räcker inte till

Älgarna äter mer tall än vad de normalt behöver göra. Detta grundar sig i att skogens konung fått konkurrens om sin favoritföda. Det hela ökar skadorna på nämnda träd. Frågan är vad som ska göras för att skydda tallar – skjuta fler älgar eller plantera fler träd. Eller både och?

Program från TV4