Stort IT-haveri hos polisen – stopp vid passkontroller

Under måndagsmorgonen drabbades polisen av ett omfattande IT-problem. Detta påverkar hela landet och flygpassagerare drabbas,

Program från TV4