Så mycket har utbetalningarna till a-kassan ökat

Utbetalningarna från A-kassan ökar. Det här är ett trendbrott och ytterligare ett tecken på att konjunkturen försvagas. Framförallt märks det i byggsektorn, bland hamnarbetare och i industrin.