Så resonerade Högsta domstolen i målet om Girjas sameby

Justitierådet Sten Andersson redogör här utförligt för hur Högsta domstolen resonerat i sitt domslut där de ger Girjas sameby rätt mot staten.