Justitiekanslern: "Jag är glad för samebyns skull"

Girjas sameby vann den tio år långa tvisten mot staten. Högsta domstolen ger samebyn ensamrätt att bestämma om andra ska få jaga och fiska i området. HD slår fast i sin dom att samebyn har denna rätt av urminnes hävd.