"Domen är oerhört viktig - kan sätta press på politikerna"

Girjas sameby vinner en mångårig tvist mot staten. Högsta domstolen ger samebyn ensamrätt att bestämma om vem som ska få jaga och fiska i området. Landsbygdsministern utesluter inte att domen kan kräva lagändringar. TV4Nyheternas reporter Åsa Stibner kommenterar HD-domen.