Landsbygdsministern: "Vi ska analysera vad vi behöver göra"

Girjas sameby vann den tio år långa tvisten mot staten. Högsta domstolen ger samebyn ensamrätt att besluta om andra ska få jaga och fiska i området. I domen slås fast att rättigheten tillfaller samerna genom urminnes hävd. Nu kommenterar landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) domen.