75 år sedan Auschwitz befriades i dag

I dag är det 75 år sedan koncentrationslägren Auschwitz-Birkenau befriades i Polen. Runt om i världen högtidlighålls detta genom förintelsens internationella minnesdag.