Många judar lämnar Malmö – ”Hotet och hatet mot oss har ökat”

Nina Eilenberg Wemrin firar ofta sin judiska tro i synagogan i Malmö, men hon upplever en ökad otrygghet och en växande antisemitism. Många judar delar hennes uppfattning, vilket gör att de känt sig tvungna att fly staden.