Ett nödvändigt ont eller bara onödigt – splittrat kring vägsaltsfrågan

I takt med klimatförändringen ökar halkbekämpningen med salt på svenska vägar.
Trafikverket anser att det är nödvändigt samtidigt som forskning visar att saltet påverkar både natur och bilar negativt.

Program från TV4