Veckans förstakämpeval splittrar farmarna

Vid förstakämpevalet blir fler än förstakämpen besviken på storbondens val.

Program från TV4