Teatergrupp utforskar artificiell intelligens

Vad säger den artificiell intelligensen om mänskligheten? Det försöker en teatergrupp i Göteborg ta reda på som spelar efter ett manus av en text-robot. Enligt den så finns det några tydliga ämnen som vi människor allra helst funderar över:

Program från TV4