V vill med i energiöverenskommelsen

Vänsterpartiet vill komma med i energiöverenskommelsen som sedan 2016 har väglett energipolitiken. Den blocköverskridande överenskommelsen slöts mellan fem partier och innebar att kärnkraften får finnas kvar.