Kaos på Södersjukhuset - här är vd:ns förklaring

Södersjukhuset i Stockholm har gått upp i stabsläge och enligt anställda råder det "fullkomligt undantagstillstånd" på sjukhuset. Mikael Runsiö, vd för Södersjukhuset, svarar på varför det är så här.