Kaos på Södersjukhuset - "Gråter av frustration"

Margarita Villalobos, sjuksköterska på Södersjukhuset i Stockholm, berättar om kaoset hon och hennes kollegor jobbar i just nu när sjukhuset gått upp i stabsläge.