Därför begär Halland in förstärkning till översvämningarna

Niklas Nordgren, beredskapsdirektör för länsstyrelsen Halland berättar varför länet nu begärt nationell förstärkning för att få bukt med översvämningarna och
Jonas Bergman (M), Halmstads kommunstyrelseordförande berättar att man varnar de boende från att gå nära Nissan, där rasrisk nu råder