Lucka i lagen gör det svårt utreda poliser för diskriminering

Nästan inga anmälningar mot polisen som gäller diskriminering blir föremål för vidare utredning hos Diskrimineringsombudsmannen, DO. Det visar en genomgång som TV4Nyheterna gjort. Enligt DO beror det här på en lucka i diskrimineringslagen som myndigheten länge riktat skarp kritik mot.