EU:s besked om grekiska gränsen "migranter luras in i desperat situation"

De senaste dygnen har tusentals människor försökt ta sig in i EU från Turkiet något som framförallt den grekiska gränsbevakningen hittills stoppat. EU-kommissionens ordföranden säger att hon står bakom den grekiska regeringen och att EU kan bidra med uppemot motsvarande sju miljarder kronor för att säkra gränsen: