Internet äter upp alltmer av världens elektricitet

Om inget görs kommer Internet att äta upp stora delar av all världens elektricitet innan 2030. Det här försöker man nu lösa i labben på Chalmers i Göteborg genom att bygga ett strömsnålare Internet.