Så utökar företagen sina hygienrutiner efter coronautbrottet

Oron för coronaviruset har fått flera företag att utöka städningen av sina lokaler. Även om det hittills är omtvistat om viruspartiklar kan överleva nån längre stund utanför kroppen tar många det säkra före det osäkra och spritar så mycket det går.