Socialstyrelsen: Vänta med könsbyte till 18årsdagen

Socialstyrelsens utredning om könsdysfori är nu klar. Slutsatsen är att man ska vänta till 18årsdagen.

Program från TV4