Kommun nekas köpa andningsskydd

Spridningen av coronaviruset har skapat en enorm efterfrågan på skyddsutrustning världen över, och nu har leverantörerna här i Sverige tvingats börja prioritera hårt bland vilka som får köpa.

I Västsverige har flera kommuner som rustar för en eventuellt ökad coronaspridning nekats att köpa de andningsskydd som behövs.

Program från TV4