UD avråder från icke nödvändiga resor till hela Italien

Utrikesdepartementet avråder från alla icke nödvändiga resor till hela Italien tills vidare, det meddelar myndigheten i dag.