Riskerna med coronaviruset störst för de äldre

Gruppen äldre över 80 tillhör dem som kommer drabbas hårdast av coronaviruset. TV4Nyheterna åkte till Löjtnantsgården i Stockholm, men fick inte komma in i lokalerna.