Brittiska hälsomyndigheten "I nuläget inte mest lämpat"

Sex personer har avlidit i Storbritannien tillföljd av coronaviruset. Nu överväger brittiska myndigheter om man ska vidta samma åtgärder som gjorts i Italien.