Svensk Seattlebo: ”Demokraterna har vunnit här senaste 20 åren”

Ann-Charlotte Gavel Adams, professor vid Swedish Studies University of Washington,