Hemlösa riskgrupp för coronasmitta

För att minska smittspridningen bland hemlösa har tiden som den som bor på akutboenden förlängts. Samtidigt är risken att bli smittad för dom som inte får plats på boendena mycket stor.