Miljön gynnas av coronaviruset

Satellitbilder över Europa visar att utsläppen av kvävedioxid minskar och förändringen är tydligast i norra Italien som är värst drabbat av smittan. Den Europeiska rymdstyrelsen tolkar det som en följd av minskat resande när folk sätts i karantän.