Säljer hela innehavet i bolag med fossil verksamhet

Första AP-fonden säljer hela sitt innehav i oljebolag och andra bolag med fossil verksamhet.