Regeringen blixtbereder ny barnomsorgslag

Regeringen förbereder sig på ett läge där grundskolor och förskolor behöver stängas. För att säkerställa omsorgen för barn till föräldrar med samhällsviktiga funktioner "blixtbereds" därför nu en tillfällig lagstiftning. Hör beskedet från utbildningsminister Anna Ekström.